منوچهر پرخیده اهل کجاست

  1. منوچهر پرخیده استاد چهچهه کیست؟

    بیوگرافی منوچهر پرخیده استاد آواز سنتی ایران، چهچهه و صدای منوچهر پرخیده و خبر برگزاری کنسرت ایشان در شمال کشور عده ای معتقدند در روزگاری که بزرگان موسیقی ممنوع الکار شده اند پرخیده ها و مدیری ها و گلزارها می فروشند و اساتید خانه نشین شده اند و یا برای برگزاری یک کنسرت ساده با هزار اما و اگر رو...
بالا