من از بی‏قدری خار سر دیوار دانستم

  1. متن شعر من از روییدن خار سر دیوار دانستم

    متن کامل شعر زیبای من از بی‏قدری خار از صائب تبریزی من از روییدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشستنها من از افتادن نرگس به روی خاک دانستم که کس ناکس نمی گردد از این افتان و خیزانها
بالا