مازوت

  1. آلودگى هوا

    سلام بچه ها؛ شما براى مشكل آلودگى هوا چى كار ميكنيد؟ خوراكى خاصى ميخوريد؟ بيرون نميريد؟ پنجره ها رو باز ميكنين يا نه؟ به نظرتون اين ماسكايى كه ميزنيم فايده اى هم داره؟
بالا