ماورای باورهای ما به انگلیسی

  1. ماورای باورهای ما ماورای بودن ها و نبودن

    متن شعر زیبای ماورهای باورهای ما ماورای باورهای ما، ماورای بودن ها و نبودن های ما آنجا دشتیست.. فراتر از همه ی تصورات راست و چپ تو را آنجا خواهم دید "مولانا" معنی تقریبی شعر به انگلیسی: There exists a field, beyond all notions of right and wrong. I will meet you there
بالا