گلرنگ زعفرانی

  1. استفاده از گلرنگ به جای زعفران

    نحوه استفاده از گیاه گلرنگ به عنوان جایگزین زعفران در رنگ دهی گلرنگ رو مثل زعفران میکوبیم تا بصورت پودر دربیاد (البته به مقداربیشتر چون کم رنگ تره) بعد کمی آب گرم اضافه میکنیم و استفاده میکنیم. 1. مصرف گلرنگ در برخی موارد برای انسان مضر بوده و توصیه نمی گردد. یکی از مهمترین این موارد مصرف...
بالا