غذای لاک پشت چیست

  1. بهترین غذا برای لاک پشت خانگی

    غذای لاک پشت های خانگی کوچک چیست و چه غذایی به آنها بدهیم؟ بهترین و مناسب ترین خوراک و رژیم غذایی برای نگهداری از لاک پشت در منزل اغلب لاک پشت های خشکی زی و آبزی همه چیزخوار هستند ولی لاک پشت ها در سن پایین به میزان بیشتری غذای پروتئین دار نیاز دارند . درسنین بالاتر میزان مصرف سبزی و میوه را...
بالا