جای گاز بچه گربه

  1. اگر بچه گربه گاز گرفت چکار کنیم؟

    چرا گاهی بچه گربه ها گاز می گیرند و دلیل گاز گرفتنشان چیست؟ به‌تازگی بچه گربه‌ای به خانه آورده‌اید و از بامزه‌بودن و بازیگوشی او لذت می‌برید، اما بچه گربه شما را گاز می‌گیرد. بی‌شک او نمی‌خواهد بازی یا نوازش را متوقف کنید؛ شما هم نمی‌دانید علت گازگرفتن او چیست. اگر بچه گربه مرا گاز گرفت چکار...
بالا