فشخورانی

  1. استاد فشخورانی از همین تریبون اعلام میکنم....

    خدا لعنتت کنه تا الان از استرس بیدار موندم ?واقعا فامیلیت برازنده خودته فوشخور? لاشخور
بالا