فرو رفتن گوش پاک کن در گوش کودک

  1. مشکل گیر کردن پنبه گوش پاک کن در گوش

    اگر پنبه گوش پاک کن در گوشمان گیر کرد چکار کنیم؟ آموزش و راهنمایی برای خارج کردن پنبه گوش پاک کن از گوشها. باید بدانید که استفاده از گوش پاک کن توصیه نمی شود اما اگر به هر دلیلی از این وسیله استفاده کرده اید و بعد از خارج گردن گوش پاک کن متوجه شدید پنبه آن در گوش شما گیر کرده بهتر است هرچه...
بالا