پفک هندی در بارداری

  1. عوارض مصرف پفک در بارداری و شیردهی چیست

    خطرات و عوارض خوردن پفک در دوران بارداری و شیردهی، آیا خوردن پفک نمکی برای زنان باردار در زمان شیردهی به نوزاد و یا بارداری مجاز است؟ مصرف پفک در بارداری خوردن پفک در بارداری سبب افزایش ماده آکریلامید در بدن می شود. افزایش این ماده ممکن است روند رشد جنین را با مشکل رو به رو کند و در نهایت منجر...
بالا