دعای مقاتل بن سلیمان نی نی سایت

  1. آیلا

    متن کامل دعای مقاتل بن سلیمان

    نسخه کامل دعای مقاتل بن سلیمان بدون ترجمه و با ترجمه دعای مقاتل بن سلیمان را شیخ کفعمى در کتاب «المصباح» از حضرت امام سجاد(ع) این دعا را نقل کرده است که متن آن به قرار زیر می باشد إِلَهِی کَیْفَ‏ أَدْعُوکَ‏ وَ أَنَا أَنَا وَ کَیْفَ أَقْطَعُ رَجَائِی‏ مِنْکَ‏ وَ أَنْتَ أَنْتَ إِلَهِی إِذَا لَمْ...
بالا