دوقلوزایی با برگ سنجد

  1. آیا دوقلوزایی با سنجد حقیقت دارد؟

    دوقلوزایی با سنجد یا پودر و شکوفه آن یکی از خوراکی هایی می باشد که برخی معتقدند ممکن است سبب دوقلوزایی شود.در ادامه به چند ماده غذایی دیگر که این شانس رو افزایش میده اشاره میکنیم در ماهی که قصد بچه دار شدن دارند، یکی یا همه راهکارهای زیر را باید فقط بانوان انجام دهد : دوقلوزایی با برگ سنجد به...
بالا