دکتر فرید عبدالعالی عکس

  1. دکتر فرید عبدالعالی توهمات یک دیوانه

    دکتر فرید عبدالعالی کیست، بیوگرافی کودک کاری که به دانشگاه هاروارد رفت داستانی که چند ساله توی گروه های مختلف واتساپ و اینور اونور تکرار میشه هربار خیل و سیل عظیمی از مردم سرکار میرن اونی که این داستانارو میسازه بیماره و اونی که بدون تحقیق باور میکنه احمق پسر بچه داستان زیبای ما پسر بچه خیابانی...
بالا