در جواب خوبی عشقم چی بگم

  1. آیلا

    در جواب خوبی چی بگم ؟

    در جواب خوبی بهتره که چی بگیم ؟ در جواب سوال خوبی؟ بنا بر موقعیت، طرف مقابلمان و موضوع صحبتمان می توانیم از عبارات یا جمله های زیر استفاده کنیم: به خوبی شما خوبم، مرسی قربون شما، مرسی فدای شما مرسی عزیزم خوبم، تو چطوری؟ خوبم، روز خوبی دارم. قربونت خداروشکر خوبم، شما خوبید؟ عالی، ممنون. تو...
بالا