ذهن

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش دوم?

    صفحه های 3 و 4 برای مثال زنی: را میشناسم که در کودکی همیشه ادای زنان بیوه را در می آورد و به اصطلاح "بیوه بازی" می کرد همیشه لباس های سیاه به تن کرده و تور بلند مشکی بر روی صورتش می انداخت، و اطرافیان او نیز گمان می کردند که بسیار باهوش است و اداهای بانمک از خود در می آورد.سرانجام او بزرگ شد و...
بالا