داستان ترسناک جن زده

  1. داستان کوتاه ترسناک در مورد جن

    داستان کوتاه و ترسناک در رابطه با ملاقات دو پسر جواب با یک جن و موجودی ترسناک در مزرعه. دو پسر جوان به نام های ترور و ویل وجود داشتند. آنها بیشتر تعطیلات تابستانی خود را در مناطق مختلف شهر سپری می کردند و به دنبال کارهایی بودند که انجام دهند. یک شب گرم اوت ، پسران در کنار جاده اصلی روی حصار...
بالا