داروی افسردگی مرغ عشق

  1. نحوه درمان افسردگی مرغ عشق

    افسردگی مرغ عشق نام اصلی مرغ عشق باجریگاراست که نوع دیگری از طوطی هاست. که درکشور ما به اسم طوطی برزیلی یا طوطی کوتوله هم مشهوراست. جز خانواده طوطی سانان و اصالتش استرلیایی است. یکی ازمهم ترین دلایل اصلی افسردگی دراین پرنده این است که یکی ازجفت ها از دست برود حتما جفت جدیدی تهیه کنید تا مرغ...
بالا