کد بانو

  1. ?نکات ریز خانه داری?

    1. استفاده از ف یلتر قهوه برای تمیز کردن شیشه و آیینه شاید اصلا به فی لتر قهوه توجه نکرده باشید و خیلی راحت آن را دور بریزید اما اگر یک بار با آن به تمیز کردن شیشه و آینه بپردازید، دیگر هیچوقت آن ها را دور نخواهید انداخت . 2. استفاده از هواگیر در لوله جاروبرقی با قرار دادن هواگیر در لوله...
بالا