اس ام اس های شب امتحانی

  1. اس ام اس های خنده دار شب امتحانی

    یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس اندک… اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات، آخر ترم، وقت اندک درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار ! _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ….. اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را ...
بالا